Kallas det föreningsförråd där man bl.a. kan låna kläder. I Gotvik kallas det bara för ”lånegarderoben”. Ansvarig person kallas för Gold Key eller fataburmö.

Kategorier: