Benämning om samtliga som deltar i heavy fighting. Svensk benämning är ”Kämpe”.

Kategorier: