Vinnare av furstetorneringen. Man med högst rang i ett furstendöme (sittande krona). Tituleras med titeln innan namnet och visas stor hövlighet. Tituleras av andra med Ers höghet, min furste eller “Furst + förnamn”. På engelska Prince.

Kategorier: