Ett geografiskt område i ett kungadöme. Sverige är ett furstendöme som heter Nordmark. På engelska Principality, the Principality of Nordmark.

Kategorier: