Ett gille är en sammanslutning av personer med ett specifikt intresse, t.ex. matlagning, väva, växtfärga mm. Gillena är inte föreningsanknutna utan vem som helst som godtas av gillet får bli medlem. Engelska Guild.

Kategorier: