Föreningar inom SCA brukar kallas för shire på engelska, t.ex. the Shire of Juneborg. Föreningen måste ansöka om sin shire- status och få den beviljad från kungadömet. Innan statusen är fastställd kallas föreningen för insipient shire.

Kategorier: