Träningsteknik i heavy fighting där den som blir ”utbildad” (en person) möter alla en åt gången. Efteråt får personen positiv samt negativ kritik angående sin teknik eller brist därav.

Kategorier: