Ges för hårt och uthålligt arbete för furstendömet samt en vilja att ställa sina kunskaper till förfogande för andra. Symbolen är ett gyllene band, buret någonstans på dräkten.

Kategorier: