Utrop när säkerheten ifrågasätts vid samtlig kämpaleksutövning. ALL aktivitet avslutas & alla står still tills problemet åtgärdats (rem som gått av, list som delat på sig, person utifrån som står för nära etc). Används i grunden enbart under strider men blir mer och mer vanlig under all aktivitet. Om någon ropar Hold! på slagfältet så är normen att man går ner på ett knä.

Kategorier: