Ett hushåll är en sammanslutning av personer med ett specifikt intresse, t.ex. matlagning, smide eller av en speciell tidsepok som vikingatid, venetianska kurtisaner eller legoknektar. En subgrupp i den lokala föreningen. Hushållet skapar sina egna regler och ingen utomstående har med dem att göra, hushållet kan inte påverka föreningens regler.

Kategorier: