Avsiktsförklaring man lämnar när man vill ställa upp i exempelvis en krontornering. Innehåller bland annat att man accepterar de gällande reglerna för arvtorneringen.

Kategorier: