Benämning om samtliga som deltar i heavy fighting. Engelsk benämning är ”Fighter”.

Kategorier: