En av de tre högsta ordnarna inom SCA – som ges av kronor efter konsultation med ordens övriga medlemmar till medlem som uppvisar mycket stor skicklighet i strid samt uppvisar artighet, behagfullhet och de färdigheter som krävs enligt Corpora för en sådan utnämning. Riddare tilltalas med Sir + namn eller Herr Riddare, på engelska Sir Knight. Kvinnor Sir + namn eller Min Fru Riddare, på engelska My Lady knight (på engelska heter orden chivalry. Riddare som person Knight).

Kategorier: