Man brukar referera till den kända världen och då menas SCA världen. Det som hör hit är i första hand där det finns SCA- föreningar. Som exempel för att förklara begreppet kan nämnas att när SCA startade i USA så var resten av jorden okänd. Först ca 1980 fanns Europa med på kartan. För mer exakt uppgift om hur SCA-världen ser ut kan ni söka på www.sca.org.

Kategorier: