Ämbete som ansvarar för en grupps tidning/utskick. Engelsk benämning är ”Chronicler”.

Kategorier: