En medlem i Laurel utser sin egen lärling. Lärlingens uppgift är att hjälpa sin mäster/mästarinna och därav dra lärdom. Lärling kan även kallas skyddsling inom Pelikanorden. På engelska Apprentice. Även Fosterling, Page, Protege och Squire kan användas i olika sammanhang.

Kategorier: