En orden med hög status. Medlemskap ges av kronor efter konsultation med ordens övriga medlemmar till den som har visat mycket god kunskap och färdighet inom ett eller flera Konst och Vetenskapsområden samt att hela tiden vara villig att lära ut till andra. Dessutom ska personen genom sitt kunnande verka för sin regions bästa, uppvisa den artighet, grace och vara väl insatt i de färdigheter som SCA kräver enligt sin Corpora för en sådan utnämning. Medlem kallas för Master eller Mistress eller liknande benämning på egna språket.

Kategorier: