Lätta vapen är avståndsvapen t.ex. pilbåge, armborst och värjor samt liknande som används för fäktning.

Kategorier: