Tituleras man med utmärkelsen AoA eller GoA. Vid tilltal säger man Lord + namnet. Med små bokstäver, my lord, är det vanligt hövligt tilltal till någon som man inte vet hur man ska tilltala i stället för att säga du. Kan även användas I omnämnande av relationsförhållanden. På svenska Herr.

Kategorier: