Ges till den eller de som ägnat sig åt studier av tidsperioden som återskapas i SCA och använt resultatet av dessa studier för Nordmarks väl.

Kategorier: