Ämbete som ansvarar för träning, övervakning av strider samt säkerhet.
Svensk benämning är Marsk.

Kategorier: