Det är det vi kallar det som hör hemma i vår vanliga verklighet (vardagen) och inte tillhör vår medeltida lek.

Kategorier: