SCAs indelning av den geografiska världen och lokalgrupper är minst sagt snårig men ungefär så här är det. Världen består av olika kungadömen. I dessa kan det finnas furstendömen och baronier och lokalgrupper som kallas för Shire samt mindre grupper i ett baroni som kallas kantoner.

Antalet SCA-medlemmar bestämmer benämningen. T.ex. Sverige som kallas för furstendömet Nordmark har underifrån räknat många lokalföreningar och två baronier. Vi ingår i kungadömet Drachenwald som i princip är Europa samt Sydafrika. Se även Known World.

Kategorier: