Det finns olika sorters ordnar inom SCA. De tre högsta (kallas pärordnar/peerage är Pelikan (för tjänst), Laurel (för konst & vetenskap) och Riddare (för kämpalek eng. Chivalry). Dessa fungerar som rådgivande organ till kronorna. I dessa ordnar blir man invald av ordensmedlemmar samt av sittande kungapar.

Drachenwald har även Lindquistringes (tjänst), Panache (konst & vetenskap) samt Silver Guard (kämpalek).

Nordmarks ordnar är Gyllene Bandet (tjänst), Ljusorden (konst & vetenskap) samt Vita Porten (kämpalek).
Till de lägre ordnarna kan man rekommendera folk.

Kategorier: