Stängd orden.
Gavs till aktiva inom fäktning, motsvarar en Grant of Arms i nivå.

Var fram tills det att Order of Defence instiftades den högsta utmärkelsen i Drachenwald inom fäktning.

Kategorier: