Tilldelas en Drottning efter hennes första regentperiod (kan tilldelas en man om den kämpande parten är kvinna).

Kategorier: