Benämning om de människor som är med i SCA, närvarande på ett event, innevånare i ett SCA område eller helt enkelt de som befinner sig inom hörhåll av härolden (åhörare).

Kategorier: