För att återskapa medeltiden följer även olika rang med inom SCA. Högst rang har kungaparet, sedan kommer furstepar, sittande baronpar, Duke/Duchess, Count/Countess, Vicomte/Vicomtessa, Lord och Lady. In i detta ska även stoppas övriga kronor, ämbetsmännen och olika hedersutmärkelser m.m. Snårigt?! Javisst! Därför behandlas alla inom SCA med hövlig ridderlighet oavsett nybörjare eller annat. Att inneha hög rang innebär inte att man får köra med folk utom möjligtvis skämtsamt under hoven.

Kategorier: