Att buga eller niga inför kungligheter eller mot danspartner.

Kategorier: