En person som lärs upp och fostras in i SCA och mottar hjälp från en pär, Lord eller Lady. En medlem i Pelikanorden utser sin egen skyddsling. Skyddslingens uppgift är att hjälpa sin mäster/ mästarinna och därav dra lärdom. Kan även kallas lärling. På engelska Fosterling, även Apprentice, Page, Protege och Squire kan användas i olika sammanhang.

Kategorier: