En träff där huvudsyftet är att lära ut eller ha workshops inom olika ämnen som rör SCA-verksamhet. På svenska Kollegium eller Universitet.

Kategorier: