Society for Creative Anachronism är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som i allmänhet förkortas SCA. Vi fokuserar på perioden fram till 1600. Men historiskt har det mest varit fokus på åren mellan 600-1600 dvs sen folkvandringstid, vendeltid, vikingatid, medeltiden och renässansen. 

Föreningen startade 1966 i Kalifornien och finns nu representerad över stora delar av världen och har i skrivande stund ca 20 kungariken. 

SCA är en ideell organisation vars huvudsyfte är att sprida kunskapen om och genom eget aktivt deltagande utveckla sitt kunnande om perioden innan 1600 samtidigt som vi ska ha så trevligt, skoj och roligt som möjligt. Vi fokuserar på en ljusare bild av medeltiden utan svält, pest, kolera, riktiga krig och död.

Kategorier: