Vår grundsyn är att alla har nobel rang, vilket innebär att du kan tilltala folk med min dam/min herre ifall du vill vara extra artig.

Övriga titlar är en sorts belöning som den personen fått genom att ha arbetat för furstendömet/kungadömet, och som gör det enkelt för övriga att se vad den personen gjort för föreningen. Oftast brukar den första titeln någon i föreningen få vara Herr/fru (på eng. lord/lady). Denna fås i samband med att personen har varit med i föreningen ett tag och deltagit på evenemang.

Kung/drottning
– Ers majestät

Kronprins/kronprinsessa
– Ers kungliga höghet

Furste/furstinna
– Ers höghet

Baron/baronessa
– Ers excellens

Övriga kronor
– Ers excellens/ers nåd

Kategorier: