Vi har vår hobby för att vi gillar att återskapa en bit av historien. Vi följer dock alltid svensk lag. Inom området för evenemanget, som en del av din dräkt, kan du därför bära ditt vapen, kom dock ihåg att det är du som ansvarar för att ingen blir skadad. Vi rekommenderar att alla vapen förses med snörning till sin skida eller med annat eggskydd, framförallt ifall de är slipade.

Det anses vara god sed att lägga ifrån sig vapen när man blir framkallad under ett hov eller när man befinner sig i sina krönta huvudens närhet.

Om du ska visa ditt vapen så är det du som är ansvarig för hanterandet.

Låna aldrig någon annans vapen utan att fråga om lov.

Kategorier: