Sittande kronor är de personer som just nu ”äger land” så som: baronparet av Styringheim, fursteparet av Nordmark, kungaparet av Drachenwald.

Kategorier: