Tillhör kungligt pärskap. (Viscount/Viscountess) har suttit som furstepar.

Kategorier: