När en person har tjänat som sittande krona får personen som tack en titel. Titeln beror på vilken nivå och hur många gånger personen har suttit på tronen.

greve/grevinna, hertig/hertiginna
-har suttit som kungapar 1 resp. 2 ggr

vicomte/vicomtessa
-har suttit som furstepar

court baron/baroness
-första baronparet eller suttit flera gånger som baronpar eller har blivit belönade med titeln Baron/Baronessa av sina regenter.

Kategorier: