Ges till dem som visat sig vara ridderliga, skickliga i vapenbruk, och villiga att undervisa andra. Denna utmärkelse ges för alla typer av kämpalek som godkänts i furstendömet.

Symbolen är en silverne medaljong i form av en port, hängande i en svart kedja.

Kategorier: