Avstående: Används i stort sett inte i Drachenwald eller Nordmark.

En blankett som fylls i för att visa att man är medveten om risker t.ex. för en icke medlem delta på ett evenemang. Förekommer framförallt i USA.

Ett exempel i Sverige är när det krävs vårdnadshavares undertecknade för att ett barn får delta i en aktivitet.

Som medlem i Nordmark, eller lokalförening, så får du ett medlemskort via medlemssystemet. Medlemskortet kan du ladda ner t.ex. till din telefon för att visa eller skriva ut och ta med dig på evenemang.

Kategorier: