Company of Archers

Bågskyttet i Nordmark och växt sig starkt under de senaste åren. Det har jobbats hårt och målmedvetet för att få fler bågskyttemarshals inom de olika häraden och i takt med allt fler kan hjälpa till att hålla i bågskyttet på event så har intresset för bågskyttet fortsätter att öka. Vi har lagt märkte till att bågskytte har blivit en allt vanligare ingångspunkt för nya medlemmar i SCA eftersom utrustningen är billig och det är lätt att komma igång.

Drotsens ord december

Nu står vi här och om inte alls många dagar så kommer ett nytt furstepar bestiga Nordmarks troner.
Visst är det spännande!
Och tänk på vad vårat kära furstepar har lärt oss, utan rekommendationer så är jobbet svårt att se hela Nord-mark och alla ni som får Nordmark att leva.
För det är alla vi som är Nordmarks hjärta, utan varandra så finns inget Nordmark.

Art Grotesque – det medeltida dubbellivet

Jag tror att det jag tycker allra mest och bäst om med den medeltida grotesken är att det är så oerhört komplext och så väldigt djupt indoktrinerat i det medeltida samhället att det inte går att helt separera från någon annan del. Det är en fullständig motsats till det av religion och feodalsystemet hårt styrda samhället, och personligen får jag en bild i huvudet av en gummisnodd dessa motpoler emellan som hela tiden drar och strävar åt sitt håll, men ingen sida vinner.