Styrelsen meddelar

Kära Nordmarkare! Vi i styrelsen vill informera om en glad nyhet, vårt kamsportstillstånd har blivit godkänt och vi kommer inte att behöva söka om det utan vi har fått ett så kallat ”tills vidare” – tillstånd. Motiveringen till det är att vi har en bra rapporteringsstruktur, uppföljning av regler, utbildning Läs mer…